Πληροφορίες Τομέα

  • Κατηγορία: Λοιπές Αναλύσεις
  • Είδη: Χημικές και Μικροβιολογικές
  • Δειγματοληψία: Κατόπιν οδηγιών
  • Περισσότερα: www.eket.gr

Λοιπές Εργαστηριακές Αναλύσεις

Το ΕΚΕΤ παρέχει πλήθος υπηρεσιών Εργαστηριακών Αναλύσεων Εδάφους, φύλλων, ζωοτροφών, περιβαλλοντικών δειγμάτων και λυμάτων, υλικών συσκευασίας (δοκιμές μετανάστευσης ουσιών), ατμιστικών υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου, οινοπνεύματος, ξυλείας, υφασμάτων κλπ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα που σας ενδιαφέρει.