Πληροφορίες Τομέα

  • Κατηγορία: Αναλύσεις ποσίμων
  • Είδη: Χημικές και Μικροβιολογικές
  • Δειγματοληψία: Κατόπιν οδηγιών
  • Περισσότερα: www.eket.gr

Εργαστηριακές Αναλύσεις Ποσίμων

Το ΕΚΕΤ παρέχει πλήθος υπηρεσιών Εργαστηριακών Αναλύσεων Νερού και υδάτινων πόρων (δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση, χημικές αναλύσεις και μικροβιολογικές εξετάσεις για άδεια χρήσης γεώτρησης, αναλύσεις και εξετάσεις σε νερό πισίνας ή σε θαλάσσιο νερό κλπ.), ελαιολάδου, άλλων ελαίων και λιπαρών ουσιών (οξύτητα, δείκτες «κ», υπεροξείδια, πολυφαινόλες κλπ.), καθώς και οινολογικές αναλύσεις και εξετάσεις, χημικές αναλύσεις και μικροβιολογικές εξετάσεις μπύρας, χυμών κλπ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα που σας ενδιαφέρει.