Πληροφορίες Τομέα

  • Κατηγορία: Αναλύσεις τροφίμων
  • Είδη: Χημικές και Μικροβιολογικές
  • Δειγματοληψία: Κατόπιν οδηγιών
  • Περισσότερα: www.eket.gr

Εργαστηριακές Αναλύσεις Τροφίμων

Το ΕΚΕΤ παρέχει πλήθος υπηρεσιών Εργαστηριακών Αναλύσεων Τροφίμων (αναλύσεις της σύστασης και της καθαρότητας, ανιχνεύσεις και ποσοτικοί προσδιορισμοί ουσιών και ομάδων ουσιών, αναλύσεις διατροφικής επισήμανσης, προσδιορισμοί επιμολυντών και προσθέτων κλπ καθώς και ειδικών ομάδων αναλύσεων (ανεπεξέργαστου γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και τυριών, μελιού, μπαχαρικών κλπ.) ) και Μικροβιολογικών ή άλλων Εξετάσεων (μικροοργανισμοί-δείκτες, παθογόνα κλπ.). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα που σας ενδιαφέρει.